K Nechorám do sklepa 2017
... za mladým vínem
25. listopadu 2017